Na današnji dan rođen Albert Ajnštajn

14/03/2015, 19:51

Na današnji dan rođen Albert Ajnštajn

Povezane objave

Albert Ajnštajn rođen je na današnji dan 14. marta 1879. godine.

Smatra se za jednog od najvećih naučnika u istoriji, a formulisao je specijalnu i opštu teoriju relativiteta i time revolucionisao modernu fiziku.

Osim toga, Ajnštajn je doprineo napretku kvantne teorije i statističke mehanike, a postao je poznat po teoriji relativiteta, posebno po ekvivalenciji mase i energije (E=mc2).

Dobio je Nobelovu nagradu 1921. godine za objašnjenje fotoelektričnog efekta, koje je objavio 1905. godine u Annus Mirabilis ili “Godini čuda”, kao i za doprinos razvoju teorijske fizike.

Ajnštajnova istraživanja zasnivala su se na kapilarnim silama, a pored toga teme istraživanja su mu bile i specijalna teorija relativiteta (kojom je ujedinio zakone mehanike i elektromagnetike), opšta teorija relativnosti (uopštenje Specijalne teorije kojim je obuhvaćeno ubrzano kretanje i gravitacija), kosmologija, statistička mehanika, Braunovo kretanje, kritična opalescencija, kvantne teorije, termodinamika svetlosti pri malo gustini zračenja, fotoelektrični efekat, fotoluminiscencija, fotojonizacija, Voltin efekat, sekundarni katodni zraci, zakočno zračenje, stimulisana emisija zračenja, objedinjene teorije polja, unifikacija bazičnih fizičkih koncepata preko njihove geometrizacije itd.

U mnogim jezicima, ime „Ajnštajn“ je sinonim za čoveka visoke inteligencije ili za genija.

Više o životu Alberta Ajnštajna pogledajte ovde.

Biografije drugih značajnih istorijskih ličnosti nalaze se ovde.

Izvor: Nacionalna geografija

14/03/2015, 19:51

Komentar(a)

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*

Pretraga

_Edukacija_300x250px