Politehnička škola – Kragujevac

slika (1)Adresa: Kosovska 8, Kragujevac
Telefon: 034/335-178
Website: www.politehnickakg.kg.edu.rs
Email: sekretar@politehnicka.kg.edu.rs

Tokom istorije škola je prolazila kroz brojne reforme i menjala svoje ime nekoliko puta, da bi 1996. godine, škola dobila naziv – Politehnička škola sa sedištem u Kragujevcu.

U okviru škole postoji 64 odeljenja, a škola raspolaže sa tri radionice i 56 specijalizovanih kabineta, salom za fizičko, saobraćajnim poligonom. Takođe ima i biblioteku sa preko 30 000 knjiga. U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovan je rad sekcija: šahovska, folklorna, matematička, novinarska i sportske sekcije.

Politehnička škola – Kragujevac je nosilac prestižnog priznanja u periodu od 1986-1997 godine kada je proglašena za najbolju mašinsku školu, a 1998. godine za najbolju saobraćajnu školu.

SMEROVI - Politehnička škola - Kragujevac

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Područje rada: Elektrotehnika

Područje rada: Saobraćaj

BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Politehnička škola - Kragujevac

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar drumskog saobraćaja  60  73.19
 Tehničar unutrašnjeg transporta  30  67.13
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  60  66.14
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  66.31
 Tehničar mehatronike  30  62.47
 Tehničar za robotiku  30  63.50
 Mašinski tehničar motornih vozila  30  61.78
 Operater mašinske obrade – dualno  30  50.88
 Mehaničar motornih vozila – dualno  30  48.09
 Vozač motornih vozila  30  56.94
 Bravar – zavarivač – dualno  30  54.13

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Politehnička škola - Kragujevac

Bodovi za upis - Konkurs 2016/2017

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar drumskog saobraćaja  60  71.31
 Tehničar unutrašnjeg transporta  30  66.05
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  60  62.81
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  61.81
 Tehničar mehatronike  30  59.05
 Tehničar za robotiku  30  60.00
 Mašinski tehničar motornih vozila  30  60.09
 Mašinski tehničar za reparaturu  30  55.12
 Operater mašinske obrade  30  47.21
 Automehaničar  30  46.18
 Vozač motornih vozila  30  56.01
 Bravar – zavarivač  30  48.28

Bodovi za upis - Konkurs 2015/2016

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar drumskog saobraćaja  90  70.36
 Teničar unutrašnjeg transporta  30  65.09
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  30  67.88
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  60.45
 Tehničar mehatronike  30  56.11
 Tehničar za robotiku  30  59.75
 Mašinski tehničar motornih vozila  30  58.41
 Mašinski tehničar za reparaturu  24  50.59
 Operater mašinske obrade – ogled  20  40.54
 Automehaničar  30  39.31
 Vozač motornih vozila  30  56.00
 Bravar – zavarivač  30  49.14

Bodovi za upis - Konkurs 2014/2015

Profil Broj mesta Minimalan broj bodova
 Tehničar drumskog saobraćaja  90  65.08
 Teničar unutrašnjeg transporta  30  60.88
 Tehničar za kompjutersko upravljanje  60  52.48
 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  30  52.36
 Tehničar mehatronike  30  47.08
 Tehničar za robotiku  30  48.16
 Mašinski tehničar motornih vozila  30  51.28
 Mašinski tehničar za reparaturu  24  38.72
 Operater mašinske obrade – ogled  20  31.72
 Automehaničar  30  32.96
 Vozač motornih vozila  30  45.36
 Bravar – zavarivač  30  34.04

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

_Edukacija_300x250px
arh
_Edukacija_300x250px

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner 2 ok matematika