Back to homepage

Vrste reči

Reč je skup glasova ili jedan glas sa određenim značenjem. S obzirom na to da se neke reči u našem jeziku menjaju, a neke ne – otuda podela reči na promenljive i nepromenljive.

Reči koje menjaju svoj oblik nazivamo promenljive reči.

Reči koje uvek ostaju u istom obliku nazivamo nepromenljive reči.

Promenljive vrste

  • imenice – promenljive vrste reči kojima se imenuje neko biće, predmet ili pojava.
  • zamenice – promenljive vrste reči kojima zamenjuju  imena bića, predmeta i stvari, tj. zamenjuju se imenice, pridevi i brojevi.
  • pridevi –  promenljive vrste reči koje stoje uz imenicu i bliže je određuju, odnosno označavaju neku od osobina imenice uz koju stoje.
  • glagoli – promenljive vrste reči koje označavaju radnju, stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi.
  • brojevi – promenljive vrste reči koje označavaju koliko ima nečega i koje je nešto po redu.

Nepromenljive vrste

  • predlozi – su nepromenljive vrste reči koje izražavaju odnos između bića, stvari i pojava i utiču na padež reči uz koju stoje.  Stoje uz imenice i zamenice.
  • prilozi – su nepromenljive vrste reči koje označavaju mesto, vreme, način, uzrok ili količinu vršenja radnje. Stoje uz glagole.
  • uzvici –  su pojedini glasovi ili skupovi glasova kojima se izražavaju lična osećanja ili raspoloženja.
  • veznici –  su reči koje služe kao veze između pojedinih reči u rečenici, kao i veza između rečenica.
  • rečce – su reči koje izražavaju lični stav govornika prema onome što govori.

Pretraga