Back to homepage

O matematici su govorili

Pogledajte šta su o matematici pisali i govorili najveći književnici, filozofi, naučnici i drugi veliki umovi čovečanstva.

citatimatematika

 

Čovek je kao razlomak, čiji je brojilac ono što on jeste, a imenilac ono što misli o sebi. Što je imenilac veći, razlomak je manji.

Lav Tolstoj

Matematika – to je jezik kojim govore sve prirodne nauke. Ne postoji nijedna matematička oblast, ma kako ona apstraktna bila, koja se ne bi mogla primeniti na pojave realnog sveta.

Nikolaj Lobačevski

Matematika je ključ za celokupno ljudsko znanje.

Leonard Ojler

Šteta što nisam bolje znao matematiku.

Albert Ajnštajn

Nema istine u onim naukama u kojima se matematika ne primenjuje.

Leonardo davinči

Nadahnuće je potrebno u poeziji kao i u geometriji.

Aleksandar Puškin

Postoje tri vrste laži: laž, besramna laž i statistika.

Bendžamin Dizraeli

Najbolji način da se nešto nauči jeste – da se samostalno otkrije.

D. Polja

Suština matematike je – u njenoj večitoj mladosti.

E. Bel

Ljudi ne veruju da je matematika jednostavna, samo zato što ne znaju koliko je život komplikovan.

Dž. F. Nojman

U matematci ne postoje simboli za nejasne misli.

A. Poenkare

Nije moguće biti pravi matematičar, a ne biti bar malo pesnik

T. Vajerštras

Mi nikada ne postajemo matematičari, čak i ako naučimo napamet sve tuđe dokaze, ako naš um nije osposobljen da samostalno rešava postavljene probleme.

Rene Dekart

Svaki dobar matematičar je makar upola filozof, a svaki dobar filozof je makar upola matematičar.

Gotlob Frege

Pravi matematičar može i usred nepovoljnih prilika naći mogućnost za stvaralački rad.

L. Mardel

Pri obučavanju dece neophodno je težiti k tome da se kod njih postepeno sjedinjuje znanje sa umenjem. Izgleda da je od svih nauka jedino matematika sposobna da u potpunosti zadovolji ovaj zahtev.

I. Kant

Nadahniće je potrebno u poeziji kao i u geometriji

A. S. Puškin

Iz matematike se mnogo štošta ne zadrži u pameti, no ako si je jednom savladao, onda ćeš se po potrebi uvek lako prisetiti zaboravljenog.

B. Ostrogradski

Matematika je – nauka mladih. Drugačije ne može ni biti. Bavljenje matematikom predstavlja takvu gimnastiku uma, da je za nju potrebna sva gipkost i izdržljivost mladosti.

N. Viner

Među ljudima jednakih umnih sposobnosti, koji rade pod istim uslovima, u prednosti su oni koji znaju geometriju.

B. Paskal

“ Brojevi upravljaju svetom “ govorili su pitagorejci. To je, razume se, mistika. Ali brojevi pružaju čoveku mogućnost da upravlja svetom i u to nas ubeđuje celi tok i razvitak nauke i tehnike našeg doba.

A. Dorodnicin

Prava matematika je uvek bila lepa, a prava je umetnost uvek bila i istinita.

V. Devide

Uči se rešavanjem problema, a ne čitanjem udžbenika.

E. Kim Neubets

Priroda je ogromna knjiga u kojoj je napisana nauka. Ona je stalno otvorena pred našim očima, ali je čovek ne može razumeti ukoliko prethodno ne nauči jezik i slova kojim je napisana. A napisana je ona jezikom matematike.

Rene Dekart