View Blog

Poslednje objave

Istina o Hadrijanovom zidu

Istina o Hadrijanovom zidu

Hadrijanov zid predstavlja podsetnik na ambiciju i moć Rimskog carstva tokom osvajanja Britanije. Prostire se celom širinom severne Engleske, od Solvej Firta na zapadu do Volsenda na istoku. Unesco ga